4-17 Varsity4-23 JV9A 4-9B squad 4-9Youth Day 4-27